Het bestuur

Voorzitter                   Henk Bakker
Secretaris                   Jan Kouseband

                                      Populierenlaan 15
                                      1766JD Wieringerwaard
                                      Tel 0224-221258
Penningmeester        Hugo de Groot
Bestuurslid                 Boukje Stammes

Bestuurslid                 Klaas Zander

 

 Opgericht 3 maart 2003

Onderhands is gevestigd in Wieringerwaard

Adres: Populierenlaan 31 1766 JD  bij de ijsbaan Jan Woudenberg.

Sinds 1 Januari 2014 aangesloten bij de NJBB.

 

 Rekeningnummer: NL15RABO0109043790

Contributie 2015:                               20 euro
Wedstrijdlicentie:                            + 32 Euro
Clublicentie:                                    + 12 euro

Wanneer spelen wij?

 

Dinsdag avond 1900 uur vrij spelen . Vanaf 1 Oktober  tot 1 Maart is dit op de middag 1330 uur vrij spelen.

Vanaf 1 april start de Zomercompetitie met 3 partijen per avond(dinsdag) op tijd [50min +2 mene's per partij]
Donderdag avond 19.00 uur vrij spelen 
Zaterdag middag 
vaste wintercompetitie aanwezig 13.15 uur aanvang 13.30 uur of eventuele uitwisseling met andere verenigingen. 


Niet leden kunnen op dinsdag en donderdag altijd een paar keer meespelen  om te kijken of de petanque sport iets voor je is. let wel je speel buiten je bent in beweging en het is gezellig. Dus 3 vliegen in 1 klap.
Als het je dan leuk lijkt kan je altijd lid worden van onze actieve vereniging,voor de contributie hoef je het niet te laten want de basis contributie bedraagt slechts 20 euro per jaar.

Afbeeldingsresultaat voor jeu de boules

  Waarom lid van de NJJB? En waar wordt het geld voor gebruikt?

De Bondsbijdrage wordt gebruikt voor:
· Het aanmaken en versturen van licentiepassen.
· Het up-to date houden en doorontwikkelen van de NJBB ledenadministratie en website.
· Het voeren van een gezonde en correcte financiële administratie.
· Promoten van de Jeu de Boules sport.
· Beleidsvoorbereiding en ondersteuning van de bond.
· Het ondersteunen van verenigingen bij hulpvragen.
· Collectief inkopen en verzenden van artikelen voor aangesloten leden.
· De verzorging van een full colour bondsblad.
· Ontwikkelen van producten en diensten die door verenigingen en leden gebruikt kunnen worden.
· Ontwikkelen van opleidingen voor petanquetrain(st)ers, wedstrijdleid(st)ers en/of scheidsrechters.
· Ondersteunen landelijke afdelingen en commissies om activiteiten en wedstrijden te organiseren met als doel de
    Jeu de Boules sport te promoten.
· Mogelijkheid om grote evenementen naar Nederland te halen en te faciliteren (zoals bijvoorbeeld het EK Petanque      voor Jeugd, 2008).
· Het vergoeden van onkosten voor vrijwilligers die zich inzetten voor de NJBB.
· Het faciliteren van de nationale selecties.
· Het faciliteren van de afdelingen.
· Organisatie van allerlei competities, kampioenschappen en toernooien