Opening jeu de boules banen ‘’Onderhands’’ te Wieringerwaard.

Zaterdag 3 oktober was het dan zover dat de nieuwe jeu de boules banen van jdb club Onderhands officieel in gebruik werden genomen. Door de groei van het leden aantal en de te kleine accommodatie bij zorgcentrum Molenweid is door de vereniging in samenwerking met de ijsclub besloten om daar de nieuwe banen aan te leggen. De belang stelling voor deze plechtigheid was bijzonder groot door de aanwezigheid van natuurlijk vele leden maar ook de besturen van alle sportverenigingen uit het dorp. Daarnaast de naburige clubs en uiteraard bestuur van de NJBB afd. 7.
De gemeente Hollands Kroon werd vertegenwoordigd door de wethouder sportzaken dhr. Westerkamp.
Natuurlijk waren ook veel van onze sponsoren aanwezig die er voor gezorgd hebben dat we deze banen zo snel konden verwezenlijken. De middag stond onder leiding van ceremonie meester Rinus van Dompselaar die iedereen welkom heette en terug keek op de historie van de vereniging. Vooral de oprichters van de banen bij Molenweid die toch de eerste aanzet gaven voor de jeu de boules sport in Wieringerwaard. Er werd destijds begonnen met ca 30 leden terwijl er nu al 60 leden op de ledenlijst staan vermeld. Het eerste bestuur bestond uit Cock Zeeman, Wieger v/d Hoek ,Leo Segboer, Klaas Huibers en de veel te vroeg overleden Klaas Stammes.
De banen zijn gerealiseerd door zelfwerkzaamheden van de leden en het beschikbaar stellen van materieel door met name  Henk Kuijper sloopwerken die gedurende 8 weken een kraan ter beschikking stelde. Het geluk wilde dat onze voorzitter Henk Bakker goed met deze machine overweg kon zodat het geheel er prachtig bij ligt.
Het geheel is door de vereniging gefinancierd met dank aan het sponsoren. Te weten de Blauwboer- Vries stichting, WP energie, Vermilion gaswinning en vele kleinere sponsoren. Ook  zijn er diverse  mensen geweest die spontaan mee gewerkt hebben en materiaal ter beschikking hebben gesteld.
De officiële opening werd gedaan door de voorzitter van de ijsclub samen met de voorzitter van de jeu de boules en de Wethouder Frits Westerkamp door middel van het gooien van een bal naar de But.
Na afloop van deze handeling werd nog gezellig nagepraat en werd door diverse belangstellenden een balletje gegooid met uitleg van de aanwezige leden van de club.

De verhuizing is een feit en dat kan niet zonder medewerking van tal van mensen en bedrijven.

Als eerste Kuijper sloopwerken. Zonder medewerking van dit bedrijf hadden we nu zeker niet zover 

met de banen geweest. Ook de sponsoren als de Blauwboer-Vries stichting , WP windenergie en

Vermilion gaswinning zijn van groot belang om het financiele plaatje rond te krijgen. verder de

sponsoren die hun bijdrage hebben gedaan om de verhuizing tot een succes te maken. Daarnaast

het materiaal van de fa Keppel en het vervoeren van Albert van Bruggen van de grond van Jan

Dijkshoorn naar ons oude stekkie. Zeker niet te vergeten onze leden die hun bijdrage hebben geleverd.

Om niemand iets te kort te doen noem ik geen namen maar toch 1 uitzondering is de inzet van onze voorzitter die meer op de banen dan thuis was te vinden.

De plannen om naar de ijsbaan te verhuizen hebben de goedkeuring van B en W van de gemeente Hollands-kroon. 

We gaan nu 4x4 banen aanleggen zodat we in totaal straks over 16 banen beschikken.

Ook met het bestuur van de ijs club is overeenstemming over het gezamellijke gebruik van het club gebouw. Op dit moment is het bestuur bezig om te kijken om een en ander te kunnen realiseren.

Door middel van de website wordt u op de hoogte gehouden.

De Nieuwe locatie bij de ijsbaan. Binnenkort beginnen we met de aanleg van de nieuwe banen.

Zaterdag 24 April is de eerste schop [Kraan] de grond ingegaan.De nieuwe banen worden een feit.
Dank al vast aan Fa Henk Kuijper voor de kraan .Onze voorzitter leeft zich helemaal uit.Volgende week komen de stenen voor het terras. en zand voor de tegelpaden. We houden u op de hoogte van de vorderingen. We gaan er van uit dat we deze zomer op de nieuwe banen kunnen spelen.

Vrijdag 1 Mei zijn de eerste 2 vrachten puingranulaat op de banen aangebracht. Het terras is uitgezet en het antiwortel doek aangebracht. De drainage zit uiteraard ook al in de grond dus gaat alles voortreffelijk. We hopen volgende week de eerste 8 banen gereed te hebben en deze af te werken zodat ze speelklaar zijn.

Daarna komt de klus het verhuizen van de oude banen wat nog wel wat werk zal zijn. Maar dat we deze zomer op de nieuwe banen spelen is haast wel zeker.

5 Mei werd het terras gelegd en vorderen we gestaag. deze week de onderlaag van 8 banen gestort en uitgevlakt ook hopen we dat de bovenlaag aangebracht kan worden en een groot gedeelte van de paden worden aangelegd. Verder is de verlichting besteld en word volgende week geleverd. Het is te hopen dat  de weergoden meewerken.

6 mei zijn de contouren  van de eerste banen(4) zichtbaar. Ook weer een drainage voor het oppervlakte water zodat we de beentjes droog houden bij het jeu de boulen.

Maandag 11 Mei zijn er 2 vrachtwagens mergel gearriveerd uit Limburg om 7.30 uur stond de eerste auto al bij de poort.

Hier is Rick de baan aan het vast trillen wat niet zijn dagelijks werk is maar het ging hem goed af..

De eerste banen worden voorzien van de toplaag [Speellaag] De werkzaamheden gaan gestaag door.

De sponsor komt een kijkje nemen en ziet dat er vorderingen gemaakt worden.

Ook de paden komen er strak bij te leggen. nog even geduld en we kunnen spelen op onze nieuwe banen.

De eerste 8 banen zijn klaar en het ziet er super uit. Vanavond de laatste keer competitie op de oude banen.

Volgende week spelen we op onze nieuwe banen.

De baandikte werd opgemeten. De korrel is wel erg fijn maar het is nu zeker geen knikkerbaan.

De Zakken [met Schelpen] werden geleegd door Teun en Rick. We waren vandaag met voldoende bemanning zodat vele handen licht werk maken.

Donderdag 4 Juni is de grote verhuizing begonnen. Nu met grote machines van Kuijper sloop werken.


Onze voorzitter is in zijn element op deze machine hij glundert van oor tot oor. De club kan trots zijn op zo een voorzitter.

Werkoverleg
Werkoverleg
De laatste 8(10) banen in aanleg met het materiaal van onze oude banen. 
Poep je niet dan rust je toch. Dit is het restant van de Blokhut.
Poep je niet dan rust je toch. Dit is het restant van de Blokhut.
Een ex ambtenaar kan meer als je zou vermoeden.
Een ex ambtenaar kan meer als je zou vermoeden.
Er wordt hard gewerkt. Nog even en de klus is geklaard.
Er wordt hard gewerkt. Nog even en de klus is geklaard.

De oude banen worden weer opgevuld met echt Wieringerwaarder grond van Jan Dijkshoorn

Voor het vervoer werd gezorgd door Albert van Bruggen met materiaal van de gebr Keppel uit Annapaulowna.

Kees van Bruggen met het inzaaien van de oude banen de laatste klus op onze oude stek. Wat hebben we toch veel medewerking van iedereen gehad. Dit is waar een klein dorp groot in kan zijn.

Hans heeft net de gras rand gefraisd zodat binnenkort de windsingel kan geplant worden