Agenda Ledenvergadering 12 Januari 2019  in het clubhuis

                            aanvang 16.00 uur.

 

1   Opening voorzitter.
2   Mededelingen en ingekomen stukken.
3   Notulen vorige vergadering.
4   Jaarverslag secretaris.
5   Verslag penningmeester.
6   Verslag kascommissie.
7   Verkiezing kascommissie.
                Aftredend: Loekje Gorter.
                Zittend: Karin de Maaijer.
                Nieuw: ?
8   Bestuursverkiezing*:  
                Aftredend: Klaas Zander en Jan Kouseband.
                Herkiesbaar: Jan Kouseband.
                Niet herkiesbaar: Klaas Zander.
                Nieuw:  Het bestuur stelt Arjan Mennen voor als kandidaat.
9   Pauze
10 NJBB contributie 2020.
11 Verslag wedstrijdcommissie.
12 Agenda 2019.
13 Werkzaamheden op en rond de banen en de accommodatie.
14 NJBB, onder andere cursussen scheidsrechter en/of wedstrijdleiders
15 Rondvraag.

 

*/ Een bestuurslid wordt na een zittingstermijn van 3 jaar herkiesbaar gesteld als hij of zij niet definitief aftreed.
*/Eventuele tegen kandidaten kunnen zich tot 1 dag voor de vergadering [ 11 januari 2019 ] opgeven bij de secretaris.

 

 

 

Het Snerttoernooi is verplaatst naar 15 December. Dan gaat het snert eten  altijd door. Indien we niet kunnen spelen dan gaan we binnen andere spelletjes doen.

Om de website beter leesbaar te maken vraag ik aan de leden om een een stukje te schrijven over jezelf  en eventueel een foto toegevoegd.Misschien een idee om hier een aparte rubriek van te maken.

stuur je email naar   jdbonderhands@gmail.com

 

Een oude man spelen petanque in antibes, Frankrijk — Stockfoto

Je skaaie niet uit met speulen

omdat je oud worre,

je worre oud omdat je uitskaaie met speulen.

Zondag 29 april word er een competitie ronde voor het rayon Noordwest in Wieringerwaard gespeeld.

het gaat om de poule Tripletten en de poule hoofdklasse Doubletten. De tripletten beginnen on 10 uur  en spelen 5 partijen en de doubletten spelen om 12.00uu die spelen 3 partijen. We hebben deze dag nog hulp in het clubhuis nodig omdat er ook nog 4 teams elders hun competitie spelen zijn er een aantal vaste medewerkers niet beschikbaar. Dus meld je aan om deze te vervangen.

Zaterdag 31 maart is onze nieuwe aanbouw geopend. Tevens hebben wij ons 15 jarig bestaan gevierd door middel van een jubileum toernooi. Klaas Zander was de winnaar bij de heren en Meino mocht de prijs voor de dames in ontvangst nemen. De Rabo Bank was vertegenwoordigt door een tweetal dames die namen de rabobank de cheque van 5000 euro aanboden. Namens de ijsclub werd een zelfrijdende maai machine aangeboden hetgeen zeer op prijs wordt gesteld.Ook waren er de overige sponsoren aanwezig want zonder hun was het onmogelijk om deze fraaie aanbouw te realiseren. Het gaat hier om Ruud Groot [materiaal en hulp bij de bouw]Henk Kuijper[ kraan] Dorus Lenting [Afwerking binnen muren] Adriaaan Oostindier [Dakbedekking,verf,vlaggenmast.]en dan natuurlijk de vrijwilligers die met de bouw hebben meegeholpen. Het werd een mooie dag en er werd door diverse aanwezigen nog een balletje gegooid en lekker nagepraat.

Dinsdag 3 april starten we mer de zomer competitie

We spelen 2 partijen per avond en het is niet mogelijk om slechts 1 partij te spelen.
We spelen  50 minuten en 2 mene's daarna wordt de eindstand afgerond naar 13 en krijgt de verliezende partij er evenveel pluspunten bij, We starten om 19.30 maar u dient zich uiterlijk om 19.15 uur te melden of van te voren aan te geven dat u er om half 8 wel bent. Er kan vooraf worden gespeeld en eventueel wat uitleg over regels en tactiek en techniek te krijgen van meer geoefende spelers.

Jaarverslag jdb Onderhands 2017.

 

Wat weer een jaar voor onze club met vele mooie momenten en ook veel werk verzet.
Het begon al met een goed bezochte Jaar vergadering  van maar liefst 27 leden. Op deze vergadering werd aangekondigd dat we dit jaar het clubhuis gaan vergroten en nu een jaar later kan ik melden dat dit al is gerealiseerd.
Begin Maart was er weer het bekende manege toernooi met maar liefst 156 deelnemers wat tot nu een record is , het maximaal aantal deelnemers is 180 hetgeen we in 2018 hopen te bereiken. Mede door de verloting is deze dag voor ons financieel ook een mooie dag . Komende editie zal dit toernooi een andere naam krijgen namelijk het Rabobank Manege toernooi. Dit is zo afgesproken omdat wij een donatie van maar liefst 5000,- hebben gekregen voor de fundatie van onze nieuwe aanbouw.
Komend jaar zal het toernooi iets anders gaan want we gaan 2 rondes voorloten en daarna overgaan naar 4 poules zodat de prijzen meer verdeeld worden. Het is en hopelijk blijft dat zo een toernooi voor iedereen. Ook zullen de geld prijzen veranderen in prijzen in Natura.

De winter competitie is deze keer gewonnen door Gerrit de Gier met een percentage van 77.5% gevolgd door Jan Kouseband 72% en Hugo de Groot met 63 %. De beste dame was met 51.3% Ria Waij. In totaal hebben 36 leden meegedaan waarvan er 30 waren die meer als 50% van de westrijden hebben meegedaan. Aan de zomercompetitie hebben  40 leden meegedaan waarvan er 28 waren die meer als 50% hebben gespeeld. Winnaar werd Rick van der Steen 73.1 % gevolgd door Gerrit de Gier met 73 % en 3e werd Hans Schuit met 65.9% De beste dame werd dit keer Karin de Maaijer op de 6e plek met een percentage van 59.1%. Op dit moment zijn we al weer met de winter competitie begonnen waar nu al 43 leden zijn die meerdere wedstrijden hebben gespeeld. Deze competitie is eind maart afgelopen dus daarover meer in het volgende jaarverslag.

 

Klaas Stammes inwonerstoernooi Dit jaar met 72 deelnemers wat een prima aantal is voor onze club. We kregen een verassende winnares namelijk Anneke Groot 2e werd Ria Breed 3e Klaas Zander 4e Lenie de Bie 5e Rowan Mennen een van de jongste deelnemers hij won dan ook het Jongeren klassement. We hopen dat er dit komende  jaar weer een aantal jonger spelers mee zullen doen. Misschien is het mogelijk om een aparte jongeren poule te maken.

Nazomer Toernooi
 Het nazomertoernooi werd op zondag 13 Augustus gehouden met een volle bezetting van de velden 32 teams . 1e werd het team Milan Saunier en Richard Bouwmeester met 5 x winst en een plus van 23  de 2e plaats was voor Thomas en Annemarie Buiter en de 3e stek ging naar het Onderhands koppel Gerrit de Gier en Klaas Zander. De wedstrijdleiding was weer in handen van Elly Brouwer en de EHBO werd weer door Henk en Joke Swart vertegenwoordigd.

ALS Boulen voor goede doelen
Op zondag 9 Juli was het zover dat we een dag gingen boulen voor een goed doel en dat was dit jaar voor de A.L.S. Tijdens de ledenvergadering werd er gevraagd of er leden waren die hun medewerking  wilde geven aan dit evenement. Hieruit ontstond de uiteindelijke commissie die deze dag heeft georganiseerd. Hiervoor nog onze hartelijke dank. Op deze dag waren er tal van evenementen op ons terrein zoals Fietsen ,Wandelen ,Rad van avontuur,Kofferbakmarkt,en natuurlijk werd er jeu de boules gespeeld,s’morgens door de ouder/grootouders en jeugd en smiddags was er een open toernooi  voor iedereen. In totaal wisten 3085,--bij elkaar te brengen wat een heel mooi resultaat was. Tijdens het Klaas Stammes inwoners toernooi hebben we de cheque aan een vertegenwoordigster van de stichting ALS overhandigt.

Aanbouw Club huis  28 augustus werd rond 12 uur het begin gemaakt met de aanbouw van ons clubhuis door het slaan van 4 palen. In samenwerking met aannemer Ruud Groot werden de diverse werkzaamheden uitgevoerd en ook mede door het gebruik van het kraantje van Henk Kuijper was in de loop van luttele weken het gebouw wind en  waterdicht. Daarna begon de afwerking die nu op een haar na klaar is. Een mooi plafond en een schitterende wandbekleding {dank aan Dorus Lenting}maken het geheel af. Het is zoals gezegd een fraai geheel geworden en kunnen hier nog vele jaren mee vooruit. Nu kan ik wel een aantal namen gaan noemen maar dan vergeet ik er onherroepelijk enkele.
Dit was zo in vogelvlucht een kijk op onze club van afgelopen jaar. Natuurlijk zijn er nog veel meer hoogte punten op te noemen maar dan komen we niet meer aan de volgende punten van de agenda toe dus stop ik er nu mee. Echter niet zonder te melden dat ik en het gehele bestuur trots op onze vereniging zijn zoals alles tot nu toe verloopt. Ook valt er het afgelopen jaar enige verjonging in onze club waar te nemen en groeien we uit tot een vereniging die er in Wieringerwaard toe doet. Het programma voor dit jaar is al weer bijna gereed en hopen dat we weer zo een mooi jaar krijgen als afgelopen jaar.

 

Secr Jan Kouseband

 

Wie heeft er goede ideeen voor de website van jeu de boulesclub Onderhands????

Dan houden ik mij ten zeerste aanbevolen .

Wintercompetitie 2017/2018 Onderhands.

 

Deze competitie spelen we weer op tijd maar om het geheel zo eerlijk mogelijk te maken gaan we 50 minuten spelen. Men mag dan de  ronde afspelen en daarna nog 2 rondjes spelen. Uiteraard is de partij afgelopen als de 13 is bereikt. Als na de laatste 2 rondjes de stand nog gelijk is moet er een beslissende ronde gespeeld worden.

 

Ieder moet zich om 13.15 hebben gemeld en om 13.25 aanwezig zijn. We spelen 3 partijen en bij uitzondering op medische gronden mogen er 2 partijen worden gespeeld.
We houden de regel aan van te laat is te laat.
Dit heeft te maken met het invoeren van de deelnemers om te proberen dat je niet veel met of tegen dezelfde spelers speel. Het systeem van vorige jaren blijft gehandhaafd maar de opgave gaan we steeds op alfabet doen.

 

Start ronde 1   13.30 na 50 minuten fluit
Start ronde 2   14.35 na 50 minuten fluit
Start ronde 3   15.40 na 50 minuten fluit
Ook hier geld om op tijd op je speelbaan aanwezig te zijn. Want de tijd gaat lopen.
Er is rekening gehouden met een kleine pauze van ca 5 minuten als je de volle tijd nodig hebt.
Inloop is niet meer mogelijk dus komt er een 3- 2 situatie met de indelingen dan blijft deze de gehele middag staan.
Het percentage van 50 % blijft gehandhaafd voor het klassement

 

We hopen dat iedereen zich hier in kan vinden

 

Wedstrijdcommissie.

 

Rond 12 uur op maandag 28 augustus 2017 werd de eerste paal geslagen voor de nieuwe aanbouw.

Start aanbouw 28 augustus 2017

Winnaars in de B-poule bij LMI.

Ria en Joop Geweldig gedaan!

 

Jaarverslag Jeu de boules club Onderhands Wieringerwaard 2016.

 

Het bestuur bestond dit jaar uit Henk Bakker  Voorzitter Jan Kouseband Secretaris Hugo de Groot Penningmeester Boukje Stammes en Klaas Zander  beide bestuurslid

 

Nadat we vorig jaar naar deze  locatie verhuist zijn is er weer veel gebeurd. De boomsingel  is aangeplant en alweer aardig gegroeid. De container van een verfje voorzien. De banen zien er fantastisch uit en worden goed bijgehouden evenals het gras om de banen. De baanverlichting kan wat beter, maar er is goed bij te spelen. Wat betreft het clubhuis is er inmiddels een tekening en ook een vergunning om het terras [serre] te realiseren. Wat materiaal betreft zijn er al een aantal kozijnen en balken voor het dak aangeschaft. [met dank aan Ruud Groot en Adriaan Oostindier. Het ligt in de bedoeling dat we in maart met de aanbouw gaan beginnen. Ook zal het zuidelijke terras worden aangepakt. Dat we dit kunnen doen heeft ook mede  te maken dat we een aantal sponsoren voor onze club hebben.

 

Sportief gezien hebben we niet te klagen over de opkomst van de leden op de clubavonden maar  de competitie dagen zijn toch het meest in trek. De winter competitie werden 62 wedstrijden gespeeld en maar liefst 24 leden hebben meer als de helft meegedaan en in totaal hebben 38 leden minimaal 3 wedstrijden gespeeld. De winnaar werd Jan Kouseband 81.1 % gewonnen partijen Hugo de Groot werd 2e en Henk Bakker 3e  de beste dame was Rita Bakker met de 5e plaats.  Ook de zomer competitie werd door Jan Kouseband gewonnen met Gerrit de Gier als 2e en Hans Schuit 3e. De beste dame was wederom Rita Bakker met een 5e plaats. De zomercompetitie werden 26 leden geklasseerd en deden er totaal 41 leden 1 of meer wedstrijddagen mee.

6 maart was er het manege toernooi in Barsingerhorn dit keer met 76 teams en ook deze keer kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement. Marijke Kossen en Adriaan Oostindier waren met de 7e plek de hoogst genoteerde Onderhandsers. Ook mede door de verloting hielden we nog een leuk bedragje over. Het toernooi vind dit jaar op 5 maart plaats en is al weer  volgeboekt met 80 teams.
Het Klaas Stammes inwonerstoernooi was ook weer een succes met 80 deelnemers. De familie Stammes heeft een wissel beker beschikbaar gesteld en werd gewonnen door [Het begint vervelend te worden] Jan Kouseband. De winnaar bij de niet leden was Hennie v/d Wardt.
 De 2e zondag van augustus hadden we ons 1e NJBB toernooi voor licentie houders. Met 32 koppels waren alle banen bezet en werd het een mooie dag met als winnaars het koppel Patrick Schotvanger en Rick Schekkerman van Celeritas uit Alkmaar. Verder speelden we nog diverse uitwisselingen en toernooien waar we ook dikwijls met prijzen naar huis kwamen. We worden hier en daar al de blauwe brigade genoemd. Traditioneel werd er in December weer het snert toernooi gehouden en ook hier weer een goede belangstelling met 35 deelnemers en als winnaar Hugo de Groot. We hebben bij dit toernooi een vrije inleg wat bedoeld is voor een goed doel en dat is voor volgend jaar de ziekte ALS. De opbrengst van deze dag was 166 euro dus een uitstekende start voor 2017. 9 Juli is de datum dat we iets gaan organiseren en zijn al een aantal aanmeldingen voor een te vormen commissie,hierover straks meer. Het is als gezond mens een eer om 1 dag in het jaar te denken aan je zieke medemens en er op deze manier een leuke dag van te maken en het bevorderd  bovendien de saamhorigheid in de vereniging en het dorp.

 

Samenloop voor hoop. Voor dit festijn heeft  onze vereniging zich ook ingezet. Een groot deel heeft met de loop meegelopen en andere hebben op andere wijze meegedaan. De fooien pot in het clubhuis werd geschonken we verkochten kaarsen zakken,koeken en thaise loempia’s en zodoende wisten we  een bedrag van ca 1700 euro voor het goede doel  op te brengen. Buiten deze opbrengst waren het 24 prachtige uren waarin een klein dorp liet zien dat er veel mogelijk is.

 

Naar mijns inziens hebben we een leuke vereniging en hoop dan ook op uw medewerking om dit zo te houden. We hebben leden die af en toe komen en er zijn er bij die nagenoeg altijd aanwezig zijn en dat maakt een vereniging uniek en ook al om het feit dat er tegenwoordig van de overheid geen enkele subsidie komt en we ons financieel zelf moeten bedruipen. Daarnaast lukt het om de contributie zo laag mogelijk te houden zodat de drempel voor onze sport laag blijft.

 

 Voor het komende jaar is het programma al weer ingevuld en belooft het weer een prachtig jaar te worden en als in de loop van het jaar de aanbouw is verwezenlijkt dan zijn onze doelen weer bereikt.
Ik wens een ieder weer veel Boules plezier dit jaar en sluit hierbij mij verslag af.

 

De winnaars!

Spelregels voor jeu de boules

 

 

 

Jeu de boules is een sport,

ook al kom je niet aan de top.

Het is voor jong en oud,

als je van bewegen houd.

Je begint dan met de toss,

als je wint barst je los.

Dan kies je voor een baan,

die voor jou het beste gaat.

Ook mag je nu beginnen,

en gooit de but naar het midden.

De but moet liggen op 6 tot 10 meter,

als je het niet weet moet je meten.

Dan is het een kwestie van het gooien!,

en maar hopen dat hij dicht bij de but zal komen.

Gooi je heel dicht bij de but,

dan gooit men daar menig bal op stuk.

Sommige gaan dan schieten,

nou daar kan men van genieten!!.

Soms heb je ook wat pech,

dan schiet je butje zomaar weg.

Laat je hoofd dan niet hangen,

doe maar lekker ontspannen.

Want de strijd is pas gestreden,

als je 13 punten heb gekregen.

Dus als je ook wil gaan spelen,

moet je bij onderhands wezen.

 

Het bestuur

 Geschreven door Joop Schutte